Jak záznam pracuje

  • Úroveň volíme standardně nejvyšší rozumně možnou podle charakteru daného audiozáznamu, s ohledem na specifické vlastnosti vinylových desek. Pokud to připouští mezní hodnoty záznamového zařízení a hrací doba snímku, lze na výslovné přání zákazníka (většinou DJ nebo heavy-metalových kapel) použít úroveň vyšší – tzv. loud (hlasitý). V takovém případě to na straně posluchačů může být na úkor zkreslení nebo stability hrotu.
  • Upozornění: u vybraných nahrávek, které se svým charakterem významně liší od přirozených zvuků, může dojít při přepisu na vinylovou desku ke slyšitelným změnám v audio záznamu. Může se například jednat o zpěv upravený různými procesory, elektronicky generované efekty apod. V mezním případě, kdy by nevhodné zvukové podklady mohly způsobit poškození záznamového zařízení pro výrobu vinylových desek, bude zpracování odmítnuto.