Doplňové informace pro výrobu vinylových desek

  • Nedílnou součástí podkladů je i tracklist. Je třeba uvést názvy všech skladeb vč. případných bonusů a skrytých tracků. Dále hrací doby všech tracků a celkový čas pro každou stranu. V poznámce připište případné anomálie, zvláštní efekty atd.
  • Do výroby předávejte master vždy až po důkladné kontrole, bez mechanického poškození, s přiloženou průvodní dokumentací. Ověřte si, zda údaje na tracklistu (tj. počet, pořadí, názvy a časy skladeb, na jedné i druhé straně desky) souhlasí s realitou na masteru, s podklady pro tisk etiket, obalů a dalších tiskových příloh. Rozpory vzniklé v důsledku nesouladu v podkladech nemohou být předmětem pozdější reklamace.
  • Požadujete-li dodatečné úpravy nebo zpracování vůči masteru (např. změny pořadí, vypuštění některých skladeb, zhotovení kompilace apod.), popište instrukce srozumitelně v dokumentaci. Dbejte na to, aby bylo jednoznačně patrné, co je na dodaném nosiči (nosičích) a  co má být na konečném výrobku.