Audio podklady pro výrobu vinylových desek

  • Hlídejte si maximální doporučenou dobu audiozáznamu pro jednu stranu desky.
  • Pamatujte, že se podmínky záznamu i přehrávání u vinylových desek se zmenšujícím se průměrem ke středu desky zhoršují, zejména pro vysoké kmitočty. Proto umisťujte hudebně nejnáročnější a důležité skladby primárně na začátek vinylové desky.
  • Vyhýbejte se použití formátu desky SP (single, 7“) 33 otáček za minutu, kde jsou možnosti záznamu i reprodukce nejvíce limitovány. Není-li jiné řešení, počítejte s kompromisy.
  • Nepřehánějte to s využíváním psychoakustických procesorů.
  • Master nahrávku kontrolujte nejen subjektivně (poslechem), ale pokud možno i objektivně měřičem korelace (nesmí být v červeném poli nebo v záporných hodnotách) a analyzátorem kmitočtového spektra (signál nesmí obsahovat nepřiměřeně velké složky na dolním a hlavně pak na horním konci pásma).
  • Odfiltrujte složky signálu, které se nepodílejí na subjektivním vjemu při reprodukci, tedy  subakustické signály pod 20 Hz (lépe už pod 40 Hz) a složky na horním konci akustického pásma – nad 16 kHz. Předejdete tím problémům při záznamu i reprodukci.
  • Nízké kmitočty akustického pásma pod cca 300 Hz musí být ve fázi. Pokud je při sloučení obou kanálů do mono patrný nápadný úbytek basů, znamená to, že snímek je nevhodně zpracován pro vinylovou desku.