ZÁPIS DAT

Data mohou být na médiu již od výroby, v tomto případě se mluví o „lisovaných“ médiích, nebo mohou být zapsána („vypálena“) pomocí příslušné mechaniky a programu na prázdné médium.

Na výrobu lisovaných disků je zapotřebí speciálního zařízení v hodnotě několika miliónů Kč. Výhodou tohoto postupu je maximální kompatibilita se všemi přehrávači a mechanikami pro daný typ disku. Dalším nesporným plusem jevyšší trvanlivost a kvalita záznamu. Lisované disky by měly udržet data až po dobu 100 let. Této doby lze dosáhnout pouze v podmínkách vhodných pro archivaci optických disků a tak v běžném životě vydrží méně. U velkého objemu lisovaných disků může jejich cena klesnout pod cenu zapisovatelných disků. Utechnologie DVD může být na disk (DVD-18) vylisován 2x větší objem dat, než nabízejí zapisovatelé disky (DVD-9). Nevýhodou tohoto řešení je vyšší cena při menším objemu disků a skutečnost, že všechny disky musí obsahovat stejný obsah. V případě, že by měl být jeden soubor na každém disku rozdílný, je potřeba vyrobit další matrici, čímž výrazně rostou náklady na jeden disk. Tento způsob výroby je tedy ideální pouze pro větší množství stejných disků. Lisované disky navíc mohou obsahovat ochrany, proti neoprávněnému kopírování.

Druhou možností uložení dat je jejich „vypálení“ na zapisovatelný či přepisovatelný disk. Tento způsob ukládání dat je ideální pro menší množství kopií stejného disku, nebo mnoho rozdílných disků. Díky nízké ceně zapisovací mechaniky a záznamových médií je tento způsob velmi populární v domácnostech a menších firmách. „Vypalování“ probíhá opět pomocí laseru, který má ovšem vyšší výkon, než je tomu při čtení. Laserový paprsek se zaměří na požadované místo a krátkým impulsem uskuteční zápis do záznamové vrstvy, která je složena z organického barviva. V té se vytvoří prohlubeň, která neodráží laserový paprsek při čtení. Kvalita těchto médií je závislá především na použitém organickém barvivu, které slouží jako záznamová vrstva.