HD DVD-RW (HD DVD-REWRITABLE)

Přepisovatelná podoba HD DVD disku, která umožňuje zápis a smazání dat. Počet záznamů má teoreticky dosahovat až k 1 000.