HD DVD-R (HD DVD-RECORDABLE)

apisovatelná podoba HD DVD disku, data mohou být na jedno místo zapsána pouze jedinkrát. Kapacita média je dána jednou vrstvou, je tedy možné uložit až 15 GB dat. Na výstavě CES 2007 byl představen první notebook s mechanikou umožňující zápis na toto médium.