DVD-RW (DVD-REWRITABLE)

Přepisovatelná podoba DVD-R disku. Data tedy lze zapsat, smazat a opět zapsat. Počet možných přepisů by měl být až 1000x, bohužel v praxi je tento počet podstatně nižší (řádově spíše stovky až desítky). Za tímto formátem stojí opět společnost Pioneer. I u tohoto formátu se můžete setkat se dvěma typy a to Video Recording (VR) a Video Format (VF). Formát VF je vhodný pro použití v počítači, VR je ideální pro použití ve stolním DVD rekordéru. Tento formát vznik o dva roky později, než zapisovatelná verze, přesněji tedy v listopadu 1999.