DVD-R (DVD-RECORDABLE)

DVD-R přichází jako nástupce velice populárního CD-R. Jde tedy o disk, který je od výroby prázdný a pomocí příslušného programu a mechaniky lze na tento disk zapsat libovolná data. Jde o jeden ze tří soupeřících formátu pro zápis na disk DVD. Tento formát byl schválen tzv. DVD Forem. Na první generaci těchto disků bylo možné uložit pouze 3,95 GB. Dnes se běžně používá již generace druhá, která má kapacitu 4,7 GB.

Tento formát byl také rozdělen na dva typy, které se označovali přídavky „for Authoring“ a „for General“. For Authoring byly disky, na které bylo zapisováno laserem o vlnové délce 635 nm. U verze for General se používá laser s vlnovou délkou 650nm. Dnes se běžně používá právě druhá verze, zapisuje se tedy pomocí laseru s vlnovou délkou 650nm. U většiny disků je pak přesná kapacita 4 707 319 808 B.

Tento formát vymyslela společnost Pioneer během podzimu roku 1997.