DVD-R DL (DVD-R DUAL LAYER, DVD-R9)

Je rozšířením předešlé technologie, tedy DVD-R o druhou vrstvu pro záznam. Druhá vrstva rozšířila kapacitu disku téměř na dvojnásobek, přesněji 8 543 666 176 B. Běžně se tedy uvádí 8,55 GB. První mechaniky podporující zápis do dvou vrstev mohli mít problémy s přechodem do druhé vrstvy. To se mohlo projevit při přehrávání chybou, či pomalejším čtením. Výhodou DVD-R DL je podpora Layer Jump Recording, což umožní zapisovat i na druhou vrstvu, aniž by byla ta první zcela zaplněna. Bez této funkce musí být první vrstva kompletně zapsána a pak se může přejít na druhou. Tento typ vznikl v polovině roku 2005.