ČTENÍ DAT

Data na výše jmenovaných optických discích jsou uspořádána na spirále, která je rozprostřena po celém disku. Tato spirála se nachází ve fyzické podobě jako předlisovaná drážka. Ta má za úkol správné zaostření a vedení laserového paprsku po celém optickém disku. Data na těchto médiích jsou uskutečněna pomocí prohlubní (pit) a výstupků (land). Kde prohlubeň znamená 0 a výstupek 1. Data jsou na disk ukládána od vnitřní části směrem k vnější.

1_3_1

Čtení dat probíhá pomocí laserového paprsku, který prochází skrz polopropustné zrcadlo a zaostřovací soustavu čoček až k samotnému disku. Zde je paprsek buď rozostřen v prohlubni a systém zaznamená datovou informaci s hodnotou 0, nebo je od výstupku odražen a putuje zpět k poloprůhlednému zrcadlu. Toto zrcadlo odrazí laserový paprsek přes kolimátor přímo k fotodiodě, která pak vyhodnotí stav jako 1.

1_3_2

V případě že disk obsahuje více vrstev, čtecí laser zvýší svůj výkon a zaostřovací systém zaostří na následující vrstvu. Laserový paprsek tedy projde skrz první vrstvu až do druhé od které se odrazí zpět.