CD-ROM (CD-READ ONLY MEMORY)

Neboli také dle standardu nazýváno jako „žlutá kniha“ (yellow book). Je podoba lisovaného kompaktního disku, která obsahuje digitální data pro počítač. Data na tomto disku jsou „vylisována“ od výroby a nelze je nijak změnit. Na tomto médiu může být od výroby uloženo až 650 MB. Později zúžením rozestupu spirály bylo dosaženo dnes běžných 700 MB. Formát CD-ROM byl poprvé použit v červenci 1985 a používá se až do současnosti, za jeho zrodem stojí společnosti Philips a Sony.