CD-EXTRA (CD-PLUS, ENHANCED CD)

Jinak také definován jako „modrá kniha“ (blue book). Kombinuje CD-ROM XA a CD-DA. Díky tomu lze tento disk vložit do hudebního CD přehrávače a poslouchat na něm hudbu, která je uložena v první části (session) disku. V té druhé části (session) pak mohou být uložena data, která lze přečíst například na osobním počítači. Využití je například u výuky cizích jazyků, kdy mohou být na disku namluvena cvičení rodilým mluvčím a těmi daty mohou být například samotná cvičení v textové podobě. Případně může jít o hudební CD nějaké skupiny, které je obohaceno o videoklipy a fotografie pro PC. První zmínky o tomto formátu se objevují již od roku 1995.