BD-RE (BD-REWRITABLE)

Vznikl jako první z rodiny Blu-ray médií. V červnu 2002 byl uveden standard V1.0 jak pro fyzickou tak logickou vrstvu. Následoval standard V2.0, jehož fyzická vrstva byla schválena v říjnu 2004 a logická o dva měsíce dříve, tedy v srpnu. Poslední verze je V3.0 byla schválena v září 2006. Tento standard popisuje přepisovatelný formát. To znamená, že na prázdný disk mohou být data být nahrána a následně smazána či přepsána jinými. Kapacita je jako u ostatních jednovrstvých médií, tedy 25 GB.